Kontakt

Poštanska adresa :

Hrvatski centar za primijenjena društvena istraživanja
Hanamanova 7
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Elektronske adrese, telefoni i webstranica:

info@appliedsocresearch.com
tel.: +385 92 370 6444
www.appliedsocresearch.com

Kontaktirajte nas: