O nama

HRVATSKI CENTAR ZA PRIMIJENJENA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA 

Pravni status

Hrvatski centar za primijenjena društvena istraživanja (HCPDI) nevladina je i neprofitna udruga, registrirana 22. svibnja 2015. u Gradskom uredu za opću upravu u Gradu Zagrebu (KLASA: UP/I-230-02/2015-01/187; URBROJ: 251-07-11-15-2).
Ministarstvo financija, Porezna uprava, dodijelilo je HCPDI-ju osobni identifikacijski broj (OIB): 70426174587.
Državni zavod za statistiku dodijelio je HCPDI-ju matični broj poslovnoga subjekta (MB): 04399633.
Hrvatska poštanska banka (HPB) otvorila je HCPDI-ju transakcijski račun broj: IBAN HR81 2390 0011 1009 1523 9; SWIFT CODE: HPBZHR2X.

Misija

Hrvatski centar za primijenjena društvena istraživanja primjenjuje inovativne teorijske modele, koncepte i metode u društvenim znanostima u svrhu razvitka interdisciplinarnih strateških, kulturalnih i političko-psiholoških istraživanja, kojima pridonosi kreiranju različitih javnih politika. Istraživački projekti i konferencije, koji se provode i održavaju unutar HCPDI-ja, pridonose boljem razumijevanju socijalnih i demografskih kretanja, društvenih i političkih stavova, vrijednosnih sustava i osobina ličnosti te objašnjavaju obrasce socijalnoga i političkoga ponašanja unutar različitih socijalnih skupina, s ciljem razvijanja praktičnih rješenja za socijalne, političke i međunacionalne probleme u hrvatskom društvu.