Ciljevi

Ciljevi HCPDI-ja:

  • Promicanje, razvitak i unaprjeđenje društvenih znanosti.
  • Praćenje i utvrđivanje strukturiranosti i intenziteta različitih obrazaca percepcije prijetnje te njihove povezanosti s političkim stavovima, vrijednosnim orijentacijama i osobinama ličnosti.
  • Istraživanje socijalnih, političkih i psiholoških utjecaja na strukturiranost društvenih stavova, ideoloških obrazaca, političke kulture i nacionalnog identiteta.
  • Praćenje i utvrđivanje kulturalne, socijalne i psihološke pozadine dimenzija religioznosti, vrijednosnih sustava te različitih oblika okultnih praksi.
  • Pridonošenje, na kreativan i inovativan način, problematiziranju različitih vrsta nacionalno sigurnosnih izazova (etnički, rasni, socijalni, ekonomski i politički konflikti te zaštita okoliša) na temelju profesionalnoga integriteta i akademske rigoroznosti.
  • Praćenje sigurnosnih rizika na jugoistoku Europe i u Europskoj uniji.