Djelatnosti

Djelatnosti HCPDI-ja:

  • Organiziranje seminara, tečajeva, znanstvenih konferencija, stručnih tribina, okruglih stolova i predavanja, vezanih za različita područja društvenih znanosti te strategijskih studija.
  • Okupljanje stručnjaka iz područja sociologije, političkih znanosti, psihologije i sigurnosnih studija radi razmjene znanja i iskustava.
  • Predlaganje modela rješavanja aktualnih i preveniranje potencijalnih unutarnjih i vanjskopolitičkih konflikata.
  • Provođenje istraživanja u području političkih znanosti, sociologije, psihologije, ekonomije i demografije radi doprinosa razumijevanju društvenih procesa te kreiranja različitih javnih politika i izučavanja kvalitete života građana.
  • Istraživanje prevalencije psihičkih i psihijatrijskih poremećaja unutar opće i specifičnih dijelova populacije te različitih oblika socijalno devijantnih ponašanja.
  • Razvijanje metodologija, koncepata i sredstava kojima će se povećati znanja o sigurnosnim prijetnjama, s kojima Republika Hrvatska jest ili može biti suočena (unutarnjim, regionalnim i globalnim).
  • Na temelju teorijskih modela i empirijskih istraživanja, poticanje i primjenjivanje konceptualno novih pristupa u području strateških studija i artikuliranju različitih sigurnosnih i drugih javnih politika.
  • Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija iz područja djelatnosti udruge.
  • Informiranje javnosti o radu udruge organiziranjem prigodnih maniferstacija.
  • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.